Zuigerpompen

Een betrouwbaar en veelzijdig systeem, dat ontworpen is voor het homogeniseren van vaste melkveemest en vloeistof in drijfmest die door een kleine PVC-pijp kan worden afgevoerd.

Electromix pomp
Het Electromix-systeem bestaat uit een pomp met laag vermogen met een hydraulisch aangedreven zuiger en het Electromix roerwerk. Dit systeem verpompt mest uit een melkstal of geroerde, gehomogeniseerde mest door een ondergrondse leiding van een aanbindstal of ligboxenstal naar de hoofdopslag. De mest kan stro of zaagsel bevatten met een consistentie van niet meer dan 38 mm. De Electromix-pomp kan aan de muur of op de vloer worden gemonteerd. Meestal is er een vloeistofretourleiding voor het Electromix-systeem vanaf de hoofdopslag naar de opvangput nodig, om de mest voor te behandelen voordat het wordt overgebracht. Er is een minimale toevoeging van water nodig, zodat de opslagplaats dus een geringere inhoud hoeft te hebben.

Belangrijkste kenmerken

 • Leverbare motoren: 5 of 7,5 pk (5,5 of 3,7 kW). De motor van 7,5 pk (3,7 kW) is alleen leverbaar met de heavy-duty pompleiding.
 • Roestvrij stalen pompleiding.
 • Hydraulische cilinder van 3” (76 mm). Hydraulische cilinder van 4” (102 mm) geleverd bij de heavy-duty pompleiding.
 • Mechanisch lagedruk-omkeersysteem voor een soepele werking.
 • De pompinstallatie kan automatisch of handmatig starten door middel van een bedieningspaneel.
 • Aanzuigpijp van 8” (203 mm) doorsnede met een lengte van maximaal 3 m.
 • Schuifklep van 6” (152 mm) met geïsoleerde handgreep op de vloeistofretourleiding.
 • Luchtdemper van 6” (152 mm).
 • Electromix-roerwerk.

Toepassing
Voert volledig geroerde mest naar de hoofdopslag door een ondergrondse leiding. Het Electromix-systeem kan ook een gistingstank of een rollenperssysteem voeden voor mestseparatie. De prestatie varieert afhankelijk van de installatie, de mestconsistentie, de hoeveelheid en het type ligbed. Toevoeging van vloeistof die afkomstig is uit de opslag of grijs water is vereist. Stroligbed tot 18,15 kg per melkkoe per dag.

Vereisten voor evacuatie door PVC-leidingen:

 • Leiding met een doorsnede van 6” (152 mm) voor evacuatie over een afstand tot 61 m.
 • Boven de 61 m is een evacuatieleiding van 8” (203 mm) nodig.

Electromix pompmodellen

 • Muurbevestiging.
 • Vloerbevestiging met aanzuigpijp dichtbij de muur.
 • Vloerbevestiging met aanzuigpijp op 36” (90 cm) afstand van de muur.
 • Voor installatie in een onderhoudsput.

Werkingsprincipe
Tijdens de aanzuigcyclus (opwaartse zuigerslag) wordt de uitlaatklep gesloten door toedoen van het vacuüm en de druk van de mest, en de inlaatklep geopend zodat de perskamer wordt gevuld met mest.
Tijdens de evacuatiecyclus (neerwaartse zuigerslag) wordt de inlaatklep gesloten door de druk van de mest en wordt de uitlaatklep geopend om de mest over te brengen van de perskamer naar de afvoerleiding.

Hydraulische aandrijfunit

 • 5 of 7,5 pk (5,5 of 3,7 kW).
 • Elektrische olieverwarming leverbaar.