Zeinstra - Noardburgum

40 stands GEA Farm Technologies AutoRotor PerFormer met DemaTron melkmeting, Touchscreen en verstelbare putvloer.

Artikel Boerderij

De broers Dick en Frans Zeinstra hadden jarenlang hun eigen melkveebedrijf. In 2011 voegden ze hun bedrijven samen en bouwden ze een nieuwe ligboxenstal. 

De melkveehouders hadden beiden zo’n 90 melkgevende koeien. Ze grepen de aanleg van een nieuwe autosnelweg – die de huiskavel van Dick in tweeën zou splitsen – aan om hun plannen te realiseren. Dick hoefde niet verplicht weg, maar liet zich uitkopen. Provincie Friesland kocht 30 hectare. Dat gaf de broers extra financiële mogelijkheden voor de nieuwbouw. Op de locatie van Frans in Noardburgum (Fr.) bouwden ze een nieuwe ligboxenstal met 260 koeplaatsen. Het huidige melkquotum bedraagt 1,5 miljoen kilo melk. De melkproductie is 8.000 kg melk per koe met 4,50 procent vet en 3,65 procent eiwit. 

Voor de nieuwe stal staat een imposant gebouw. Hierin is het tanklokaal gehuisvest. Ook is er een wc en douche aanwezig. Het bedrijf heeft ook een ruime kantine met kantoorruimte ingericht. 

Naast het werk op het melkveebedrijf hebben Dick, Frans en Jan nog andere werkzaamheden. Dick zit in het bestuur van de Noordelijke Friese Wouden, de koepelorganisatie van de agrarische natuurvereniging. Frans heeft zijn eigen veehandel en Jan werkt drie dagen bij de Rabobank. „We zijn met z’n drieën, maar we hebben eigenlijk twee fte’s. Zo moet je het zien”, vertelt Dick. 

Vanuit de kantine ziet de stal er imposant uit. Er werd gekozen voor een 0+4+0-rijige stal om optimaal te kunnen ventileren. De stal is 125 meter lang en voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. 
„Als we niet waren uitgekocht, dan hadden we andere keuzes moeten maken. Zo simpel is het”, vertelt Dick. „Dan hadden we misschien voor één voerpad gekozen en voor een 2x12 melkstal, waar je ook prima in kunt melken. We hadden in ieder geval niet bezuinigd op de strohokken en de rubberen vloeren.” Ze hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Langs het voerhek ligt daarom een 3,75 meter brede strook rubber. De rubberen vloer is 2 centimeter dik. „Een koe staat dagelijks 5 tot 6 uur aan het voerhek te vreten. Ze moet dan comfortabel staan.” 

Er worden nu 165 koeien gemolken. „Voorheen was het al lastig om 10 extra koeien te melken. Nu kunnen we er zonder problemen 50 bij hebben”, stelt Frans. De melktank heeft een inhoud van 30.000 liter. En de beweegbare vloer bij de melkstal is in hoogte verstelbaar. De vloer kan 15 centimeter omhoog en 15 centimeter omlaag. 

Het bedrijf heeft op dit moment 160 hectare grond in gebruik, waarvan 30 hectare eigendom. Een deel van de grond is erfpacht, het gros is pachtgrond. De verkochte grond is nog in gebruik. Er moet nog een ruilverkaveling plaatsvinden. Wanneer die achter de rug is, ligt er 110 hectare bij het bedrijf in Noardburgum. 

Wat opvalt, is het ontbreken van sleufsilo’s. Maatschap Zeinstra heeft het voeren uitbesteed aan het Voercentrum. Het rantsoen wordt dagelijks gebracht. „De keuze voor het voercentrum is gemaakt vanuit praktisch oogpunt. De nieuwe stal is gebouwd op de locatie waar voorheen de sleufsilo’s lagen. Die waren niet meer up-to-date”, vertelt Dick. Door het voeren uit te besteden hoefden zij niet te investeren in sleufsilo’s en nieuwe, bijpassende machines. „Daarmee hebben we ruwweg € 350.000 bespaard”, zegt Dick. 

De drinkwatervoorziening in de stal is op peil. Er hangen maar liefst negen waterbakken. Die hangen relatief laag, op 70 centimeter. „Wij zijn ervan overtuigd dat dit de ideale drinkhoogte is voor een koe”, vertelt Jan. De diepstrooiselboxen zijn 1,20 meter breed. Daarbij kozen ze voor paardenmest als boxbedekking. Paardenmest in de boxen bevalt de melkveehouders goed. Het ligbed is goed en de koeien blijven mooi schoon, doordat de mest niet blijft plakken. De kwaliteit van de mest verschilt per levering, al was de eerste vracht meteen goed. De Zeinstra’s waren aanvankelijk van plan om voor zand als boxstrooisel te kiezen. „De tekeningen daarvoor lagen klaar. De mestschuif was echter het probleem. Bedrijven stonden niet garant voor de werking ervan in zo’n lange stal”, vertelt Dick Zeinstra. 

De ligboxen worden eens per week aangevuld. Dat gebeurt met behulp van de voerdoseercontainer van Schuitemaker. De kalfjes en het jongvee zijn ondergebracht in de bestaande huisvesting. De inrichting ervan werd vernieuwd. Jan Zeinstra, zoon van Frans en Antsje, zit sinds mei 2011 in de maatschap. De bedrijfsopvolger kon zich geen betere start wensen. „De nieuwbouw is voor mij een droomstart.” 

Bron: Boerderij

Foto's tijdens de bouw