Veehouderij Lytse Lea, Van der Woude - Hiaure

Installatie van een GEA XPress mestscheidersysteem. De XPress is een modulair rollenperssysteem ontworpen voor het produceren van hoge kwaliteit vezelmateriaal uit mest. De GEA XPress mestscheider onderscheidt zichzelf van andere mestseparatiesystemen door zijn vermogen om mestvezels samen te persen, zonder de structuur van de vezels te veranderen. De vezelkwaliteit van XPress beperkt de hoeveelheid vezels die in de lucht terechtkomt, evenals de hoeveelheid vezels die aan de spenen van de koe blijft plakken. De vezels die afkomstig zijn uit deze systemen blijven het best beschikbare comfort voor uw koeien.

Open dag van de nieuwe stal met demonstratie van de geleverde GEA XPress mestscheider.

Foto's tijdens de bouw