Stavenga - Hagermarsch (Duitsland)

40 stands WestfaliaSurge AutoRotor Global 90 zij-aan-zij buitenmelker met Metatron 12 melkmeting.

Artikel Veeteelt

Een gezamenlijke overname van het ouderlijk bedrijf in Groningen zat er voor de broers Alfred en Marinus Stavenga niet in. In het noorden van Duitsland vonden ze die mogelijkheid wel. Met de bouw van een nieuwe stal en een buitenmelkercarrousel met een hoge capaciteit is de groei naar 500 melkkoeien ingezet.

Acht jaar geleden verruilde de familie Stavenga, Alfred Stavenga (41) en zijn vrouw Reinate (41), broer Marinus Stavenga (37) en ouders Alje (68) en Klaziena (67), hun melkveebedrijf met 150 melkkoeien in het Groningse Winsum voor het Noord-Duitse Hagermarsch. ‘Marinus en ik wilden beiden melkveehouder worden’, vertelt Alfred. ‘Het was eerst de bedoeling dat ik het bedrijf in Winsum zou voortzetten en dat we voor Marinus een bedrijf over de grens in Duitsland zouden zoeken.’ Tijdens de zoektocht stuitten de broers niet op een geschikt kleiner bedrijf, maar wel op het huidige bedrijf in Hagermarsch. ‘Het ruime aantal hectares en de groeimogelijkheden van deze plek stonden ons aan. De oorspronkelijke gebouwen waren oud en een ligboxenstal was er nog niet, maar dit bedrijf bood qua vergunningen wel de ruimte om zeker 500 koeien te houden en daarmee meerdere inkomens te genereren. In plaats van onszelf op te splitsen, besloten we onze krachten te bundelen.’

De 40 stands buitenmelkercarrousel van WestfaliaSurge vormt de spil in het bedrijf. ‘We hebben gekozen voor een draaimelkstal vanwege de capaciteit van de stal en de rust die je bij het melken hebt. Het aansluiten van de koeien gebeurt op één plek’, vertelt Marinus. Alfred en Marinus melken vrijwel altijd samen. De melkcarrousel heeft een capaciteit van ongeveer 145 koeien per uur, waardoor de nu 370 koeien in een kleine tweeënhalf uur gemolken zijn.

Bron: Veeteelt

Foto's tijdens de open dag

Foto's tijdens de bouw