Standbuizen

Standbuizen van GEA Royal De Boer zijn ontworpen voor eenvoudige montage van de ligbox-afscheidingen. Daarnaast wordt het koecomfort verhoogd door de verstelbare bevestigingshoogte van de ligboxafscheidingen.

Standbuis op de vloer
Standbuis op het voetgedeelte
Standbuis in de vloer
Combi Comfort afscheidingen.
Opmerking: Dubbele rijen aan horizontale buis op prefabvloer: gebruik standbuizen 2,5" met versterkt voetstuk.
Comfortknik aan standbuis
Comfortknik van de dubbele rij Combi Comfort aan standbuis
US-knik aan standbuis