Stalklimaat

Voor optimale melkproductie moet voldoende ventilatie aanwezig zijn. In afgesloten stallen neemt de luchtvochtigheid toe, de temperatuur stijgt en je krijgt snel last van stof en schadelijke gassen. Hierdoor neemt de ziektedruk toe en dat is slecht voor het welzijn van uw koeien. En dat ziet u terug in de melkproductie en dus ook in uw portemonnee. Natuurlijke ventilatie is een economische en milieuvriendelijke methode om uw veestapel van verse lucht te voorzien. Verse lucht wordt meestal via zijwandventilatie naar binnen gebracht en vermengd. De lucht zet uit en stijgt op terwijl het vocht uit de lucht opneemt en verdwijnt dan door de nok of via schoorstenen. Op deze manier worden schadelijke stoffen en vocht afgevoerd en daalt de temperatuur in de stal.

De klimaatgerelateerde producten zorgen voor een hoge productie van de veestapel door op een gerichte manier stress- en ziektegerelateerde verliezen tegen te gaan. Bovendien beschermt de installatie (of inbouw achteraf) van klimaatgerelateerde uitrusting de stal zelf, bijvoorbeeld door de opbouw van condens in de winter te voorkomen.

Stalgordijnen

undefined Een comfortabel stalklimaat is van essentieel belang om melk van hoge kwaliteit te produceren. Als het 's zomers te heet is, kunnen de dieren gestresst raken.

Deursystemen

undefined Het is belangrijk dat u voldoende licht en lucht in uw stal hebt. Een gemakkelijke toegang tot de stal, met of zonder machines, speelt hierbij een essentiële rol.

Circulatieventilator

undefined Circulatieventilatoren zijn een zeer efficiënte oplossing die het welzijn van de koeien verhogen en de voerinname in de warme zomermaanden op het juiste niveau houden.

Licht- en ventilatiesystemen

undefined Het speciale dakventilatiesysteem is ontworpen om warme, vuile en vochtige lucht af te voeren. Dit systeem heeft zich in de praktijk bewezen op melkveebedrijven.