Van Slooten-Klaver - Hurdegaryp

6 krachtvoerboxen met vezels versterkte voerbuizen.

Artikel Melk van het Noorden

Maatschap Van Slooten – Klaver bouwde een nieuwe stal met 205 boxen en een dichte sleuvenvloer. Daarmee is het ammoniakprobleem van het bedrijf in Hurdegaryp voorlopig opgelost.
De melkstal van elf jaar oud bleef intact.

Nieuwe stal met 205 boxen
Rigoureus pakten ze de zaken in 2013 aan. Van de drie bestaande bedrijfsgebouwen ging de oudste tegen de vlakte. Tussen februari en december verrees er een nieuwe stal met 205 boxen. De droge koeien en het jongvee staan nu in twee oude ligboxenstallen. De nieuwe stal is ruim opgezet, met drie rijen boxen en brede looppaden aan weerskanten van het voerpad. De boxen zijn Van Slooten met 1,15 meter breed genoeg. ‘De koeien willen nog wel eens overdwars liggen.’ Het voerhek biedt 150 vreetplekken aan. ‘Ook bij 200 koeien is er straks dus ruimte genoeg.’ Met een blokkenwagen krijgen de koeien kuil en maïs voorgereden. In de zomer krijgen ze weidegang, al was dat dit jaar minder, vanwege werkzaamheden op het erf. Zo verrees er een nieuwe sleufsilo en kreeg het bedrijf erfverharding. Het koelwater uit het tanklokaal wordt hergebruikt als drinkwater. Hielke Taeke constateert dat vooral de vaarzen ‘het super’ doen in de nieuwe stal. ‘Ze geven gemiddeld genomen bijna evenveel melk als de oudere koeien. Die moeten ten opzichte van de oude situatie toch even wat meer wennen.’

Voeren met spiraalvijzel
Buiten de stal staan twee voersilo’s: een kleine voor de mineralenrijke eiwitbrok en een grote voor de productiebrok. De silo’s en het bijbehorende 90 millimeter spiraalvijzelsysteem zijn geleverd door W. H. van der Heide Voedertransport en Opslagsystemen uit Surhuisterveen. Het bedrijf monteert en verkoopt voederinstallaties op melkvee- en pluimveebedrijven. Directeur Wiebe Harm van der Heide stelt dat boeren in Friesland voorheen vooral schroefvijzels gebruikten. ‘Wij verkopen echter steeds vaker spiraalvijzel met kunst- stofbuizen, omdat je dan flexibel in de stal kunt werken.’ Via de met vezels versterkte voerbuizen loopt de brok geruisloos vanuit de silo’s naar in totaal zes krachtvoerboxen. Die zijn geleverd door MCN in Drachten. De maatschap voert gemiddeld zo’n 25 kilo krachtvoer per 100 kilo melk.

Bron: Melk van het Noorden