Schouten - Rottum

40 stands bijzondere binnenmelker 3C Westerstee met individuele krachtvoerdosering en DemaTron melkmeting.

Pieter Schouten melkt in Rottum (Gr.) 160 koeien en ontwikkelde daarvoor zelf een 40-stands zij-aan-zij bijzondere binnenmelker 3C Westerstee met individuele krachtvoerdosering.

Door een ingenieus zwenkmechanisme van de voerbakken en een juiste timing van de krachtvoerafgifte stappen de koeien, ondanks de halve draai, eenvoudig het platform op. Tijdens het melken houdt Schouten zicht op alle koeien en haalt hij een hoge capaciteit met de carrousel.

Het gehele melktechnische gedeelte is van GEA WestfaliaSurge met DemaTron 70 melkmeting, koeherkenning en voeren, die allen door DairyPlan C21 worden aangestuurd.

Bron: Melkvee Magazine

Artikel Veehouderij Techniek

Melkveehouder Pieter Schouten melkt in het Groningse Rottum samen met zijn vrouw Janny Kooistra en 180 koeien een melkquotum van 1,4 miljoen kg vol. Bij het bedrijf hoort 75 hectare grasland. De koeien worden dag en nacht geweid. Sinds oktober 2010 melkt Schouten in een zelfbedachte draaimelkstal waarin hij ook krachtvoer voert. Het valt niet mee om de koeien krachtvoer te voeren in een binnenmelker. In de zelfbedachte 3C-carrousel van Pieter Schouten kan het wel.

Voeren in de melkstal heeft een groot voordeel. De koeien komen sneller naar en in de melkstal. Je hoeft tijdens het melken dus minder vaak de melkstal uit om de koeien op te drijven. Maar niet iedere melkstal leent zich voor het voeren van krachtvoer. Zo kun je in een draaimelkstal, waarbij je aan de binnenkant melkt, lastig voerbakken te monteren. Ze belemmeren de koe namelijk bij het op en van het platform stappen. Pieter Schouten legde zich niet neer bij die constatering. De melkveehouder uit het Groningse Rottum molk op het ouderlijke bedrijf al in een 12­stands Westfalia tandemcarrousel. Ruim twintig jaar later maakte die plaats voor een 22­stands visgraatbinnenmelker die precies in de 11,50 meter grote cirkel paste. Schouten: “Melken in een carrousel is een continu proces. Er zijn geen wisseltijden, zoals bij gangbare melkstallen. Je doet maar een ding: schoonmaken en onderhangen.”