Opening nieuwbouw Dairy Campus wordt driedaags evenement

Donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 2016 is het open huis op Dairy Campus in Leeuwarden. Een feestelijk en inspirerend 3-daags evenement dat in het teken staat van de toekomst van de zuivelketen, ‘Dairy is the future’. Het terrein is gedurende deze drie dagen vrij toegankelijk van 9.30-15.30 uur.

Het innovatiecentrum voor de melkveehouderij in Nederland is een unieke combinatie van faciliteiten voor onderwijs, onderzoek en innovatie. De uitgebreide ontvangstmogelijkheden voor groepen zorgen voor een ontmoetingsplek voor alle spelers in de melkveehouderij- en zuivelketen.

  • Dagelijks gratis toegankelijk van 9.30-15.30 uur.
  • Zaterdag Boerderijdag met extra doe-activiteiten voor het hele gezin.

Op zaterdag 28 mei zijn er vanaf 9.30 uur allerlei gratis doe-activiteiten speciaal voor het grote publiek. Het draait om proeven, ruiken en voelen. In de verschillende stallen zijn 350 koeien gehuisvest voor onderzoek. Kinderen kunnen een speurtocht maken langs de stallen, het tractordiploma halen, zuivelproefjes doen het smaaklaboratorium. Maar dat niet alleen. Voor iedereen die wil weten waar de moderne melkveehouderij mee bezig is, zijn bijvoorbeeld de informatieloketten van Wageningen University & Research interessant.

Met onderzoekers kunt u in gesprek over 10 hersenkrakers van de veehouderij, zoals de koe langer fit, mest als waardevol product, meer koeien in de wei en moderne techniek in stal en weide. Ook studenten van Van Hall Larenstein en Nordwin College werken mee. Ze laten u kennismaken met kruidenruiken en het grasland ontdekken tijdens de Farmwalk. Trainers van Dairy Training Centre geven een demonstratie klauwbekappen. Dit zijn natuurlijk uitgelezen kansen om ook alle vragen te stellen over opleidingen en trainingen voor een toekomst in de agrarische sector.

Iedereen kan op eigen gelegenheid een rondwandeling maken over het terrein. Meer dan 40 bedrijven, en daarnaast onderzoekers en opleidingen presenteren zich in de verschillende stallen en ruimtes op Dairy Campus. Dit laat zien hoe partijen met elkaar samenwerken aan de totstandkoming van hét innovatie- en kenniscentrum voor de melkveehouderij. Diverse bedrijven geven aan dat het een bijzonder project is, geen standaardwerk. 
De verwachting is dat na voltooiing van de nieuwbouw jaarlijks zo’n 10.000 belangstellenden uit binnen- en buitenland Dairy Campus komen bezoeken. Dairy Campus is geen gewone boerderij, maar een inspirerende plek voor iedereen die werkzaam is in de zuivelsector of die gebruik wil maken van de kennis en faciliteiten op Dairy Campus voor onderzoek en innovatie.

Om 15.30 uur gaat het terrein sluiten, want dan is het weer tijd om de koeien te melken.

Dairy Campus, Boksumerdyk 11, 9084 AA Leeuwarden

De opening is de afronding van een innovatief project door de combinatie van stallen met onderwijs, onderzoek en vernieuwde functies.
Kees de Koning, manager van Dairy Campus, vertelt over het wetenschappelijk- en praktijkonderzoek dat wordt gecombineerd met scholing op alle niveaus. Yvette de Haas, onderzoeker Wageningen UR, licht haar onderzoek naar fokwaarde voeropname toe. Nico Staal, student melkveehouderij bij Van Hall Larenstein, vertelt over een beweidingsonderzoek waaraan hij meewerkt. 

Bron: Melkvee100Plus