Malda - Blije

50 stands WestfaliaSurge AutoRotor Global 90 buitenmelker met Metatron 12 melkmeting en voeren.

Artikel Boerderij

In de nieuwe stal wilde de familie Malda de koeien vlot kunnen melken. Om de hoge capaciteit per man te halen is voor een 50 stands buitenmelker gekozen.

In een buitenmelker staat de melker aan de buitenkant van de draaimelkstal. De koeien lopen recht vooruit de melkstand op. De koe krijgt na herkenning krachtvoer, de melker behandelt de koe en sluit haar aan. Achter hem zit het bedieningspaneel waarmee hij de snelheid van de draaimelkstal traploos kan regelen. Normaal is één ronde in 12 minuten. Eenmaal aangesloten draaien de koeien hun rondje. Trappen ze halverwege het melkstel af, dan trekt de automatische afname dit omhoog en gaat het vacuum eraf. Alleen als de koe nog dicht bij de melker is, ongeveer in de eerste kwart, wordt het melkstel opnieuw aangesloten. De tijd ontbreekt om naar de andere kant van de melkstal te rennen. Malda houdt het graag simpel, snel en efficiënt. Wat er nog in de uier zit, komt er de volgende keer met melken wel uit. De koeien verlaten de melkstand achterwaarts. Op de weg naar de loopruimte moeten ze door de selectiepoort. Die zorgt dat koeien die behandeling nodig hebben direct na het melken apart komen te staan. Omdat de mannen op deze wijze de klus uitvoeren, kan één melker zo'n 200 koeien per uur melken, observeren en zonodig separeren. Normaal zijn ze in twee uur klaar met melken en schoonmaken van de stal.