Koppeling VeeManager CRV en GEA DairyPlan

09-10-2015

Het online managementsysteem VeeManager van CRV kan gegevens uitwisselen met het programma DairyPlan, waarmee de GEA-melksystemen zijn uitgerust. Het voordeel van deze koppeling is dat veehouders praktijkgegevens maar één keer hoeven te registreren in één van beide pakketten.

De door de veehouder eenmalig ingevoerde gegevens rondom bijvoorbeeld melkproductie, vruchtbaarheid en I&R worden binnen VeeManager en DairyPlan verwerkt. Het resultaat is een volledig pakket managementinformatie dat overzichtelijk via beide systemen beschikbaar komt.

Door de koppeling zijn de activiteitsgegevens realtime in de beide systemen beschikbaar. Daardoor hebben veehouders bijvoorbeeld snel inzicht in de tochtigheden van hun koeien.

Dagelijks registreert en raadpleegt u veel gegevens rondom het management van uw koeien: informatie over melkproductie, vruchtbaarheid, I&R, etc. De door u eenmalig ingevoerde gegevens worden binnen Dairyplan en VeeManager verwerkt.

Compleet DairyPlan
Met de CRV-GEA-Koppeling Compleet DairyPlan worden gegevens ingevoerd in DairyPlan. De dagelijkse melkgiften, I&R-meldingen en DHZ-KI-meldingen gaan automatisch van Dairyplan naar VeeManager. Vanuit VeeManager komen inseminaties, drachtcontroles en de stallijst automatisch naar DairyPlan.

Compleet VeeManager
Met de CRV-GEA-Koppeling Compleet VeeManager worden gegevens ingevoerd in VeeManager. Meldingen van inseminaties, drachtcontroles en de stallijst gaan automatisch naar Dairyplan. Vanuit DairyPlan komt de droogzetdatum en de dagelijkse melkgiften naar VeeManager.

Het resultaat is een volledig pakket aan waardevolle managementinformatie dat op een overzichtelijke manier via beide systemen beschikbaar komt.

De kosten van de CRV-GEA-Koppelingen hangen sterk af van het melksysteem waarmee u melkt.