GEA Royal de Boer XScrew mestscheider

12-04-2013

De XScrew is, op basis van een bestaand concept met ruim 12 jaar ervaring, speciaal ontwikkeld voor de scheiding van rundveemest en drijfmest van melkvee in het bijzonder. Alle overige mestsoorten moeten per situatie worden beoordeeld. Een vereiste is om uit te gaan van goed gehomogeniseerde mest, om een uniform eindproduct te verkrijgen. De resultaten van mestscheiding zijn afhankelijk van de omstandigheden, zoals type mest, homogeniteit, ouderdom van de mest en structuur van de mest. Ook de afstelling van de scheider en de randapparatuur heeft grote invloed.

Voordelen van de GEA XScrew mestscheider

 • Eigen uniek product van GEA Royal De Boer.
 • Exclusief voor GEA Farm Equipment dealers.
 • Energiezuinig.
 • Modulaire opbouw.
 • Gedeeld filter, zodat het deel waar slijtage optreedt afzonderlijk vervangen kan worden.
 • Goed lossende opbouw van filter (driekant strip).
 • Grote diameter filter.
 • Eenvoudig reinigbaar.
 • Lange vijzel met speciaal slijtvast vijzeltop en vijzeluiteinde.
 • Overgedimensioneerde tandwielreductor, hierdoor lage servicefactor.
 • Compacte maatvoering.
 • Laag geïnstalleerd vermogen.
 • Motoren van 2,2 en 3,0 kW uitwisselbaar.
 • Laag geluidsniveau.
 • Voldoet aan Europese Machinerichtlijn (CE).
 • Kan voor extra dunne fractie zorgen door een Flush (Flume) systeem.
 • Totaalpakket inclusief randapparatuur.
 • Bediening handmatig of meer of minder geautomatiseerd.

Redenen voor mestscheiding

 • Volumereductie van 15-30%, afhankelijk van mestsamenstelling en afstelling mestscheider.
 • Mineralenscheiding: Dunne fractie bevat verhoudingsgewijs meer stikstof. Dikke fractie bevat verhoudingsgewijs meer fosfaat. Hierdoor kan de mest efficiënter ingezet worden en treden er minder verliezen op. Ook de afvoer van mineralen kan hierdoor efficiënter.
 • De dikke fractie kan goed worden gecomposteerd
 • Dikke fractie heeft een hoog gehalte aan organische stof, hetgeen goed is voor de bodemstructuur.

Gescheiden mest als boxstrooisel

Jarenlang zijn in de boxen strooiselproducten gebruikt op basis van hout, zoals zaagsel en krullen. Het was goedkoop verkrijgbaar en voldeed goed als strooisel. Dit is echter aan het veranderen. Meer en meer wordt het zaagsel toegepast als natuurlijke energiebron in bijvoorbeeld verbrandingsinstallaties. Hierdoor stijgen de zaagselkosten voor de Nederlandse melkveehouder en wordt er gekeken naar alternatieve boxstrooisels. Gescheiden mest kan een goede oplossing bieden in een aantal situaties, echter zijn er ook risico’s aan gebonden.

Voordelen gescheiden mest als boxstrooisel

 • Alleen bedrijfseigen bacteriën in het product.
 • Voldoende basismateriaal aanwezig.
 • Door ruim aanbod wordt ook voldoende gestrooid, hierdoor beter ligbed.
 • Goedkoper dan aankoop alternatieve strooiselproducten, dus kostenbesparend.
 • Goed te automatiseren.
 • Hoog koecomfort.
 • Beter te mixen kelders en opslagen in verband met minder drijflaagvorming.
 • Gescheiden mest vormt een schakel in de kringloop van het bedrijf.
 • Geen aanvoer van bedrijfsvreemde bacteriën in het strooisel.

Adviezen voor toepassing van gescheiden mest als boxstrooisel

Zorg voor voldoende hoog droge-stof-percentage. Bij minder drogend weer dient dit hoger dan 30% te zijn. Bij sterk drogend weer is dit in de regel van ondergeschikt belang, mits het eindproduct voldoende structuur heeft.

 • Strooi laagsgewijs en gelijkmatig in. Breng bij voorkeur maximaal 5 cm nieuw strooisel per keer in de boxen.
 • Breng alleen vers gescheiden mest in de boxen.
 • Breng alleen eigen mest van een bepaalde groep terug als boxstrooisel. Zo is de kans op overbrengen van infecties het kleinste.
 • Verwijder verse mest en natte plekken royaal en zo snel mogelijk.
 • Voorzichtig met toevoegen van zuur of kalk. Dit kan de balans tussen de aanwezige bacteriën verstoren en daardoor juist negatief uitwerken.
 • Let goed op de gezondheid van uw dieren en grijp indien nodig tijdig in.