Downloads

Hier kunt u ons hulpprogramma downloaden voor het bieden van ondersteuning via internet.

Daarnaast is een tweetal downloads beschikbaar met stuurprogramma’s voor PCI kaarten die gebruikt worden voor de communicatie naar de voerboxen, melkstal of selectiesystemen.

Download “hulpprogramma MCNRemote” voor het bieden van ondersteuning via internet (WinXP - Win10, 32-bits en 64-bits).

Download “stuurprogramma’s Multiport PCI kaart” voor de communicatie naar de voerboxen, melkstal of selectiesystemen (Win9x - Win8, 32-bits en 64-bits).

Download “stuurprogramma’s DPNet PCI kaart” voor de communicatie naar de melkstal (Win9x - Win7, 32-bits).