DairyPlan C21

Veestapelmanagement is uitermate efficiënt met de software DairyPlan C21. Met dit product kunt u altijd belangrijke gegevens in het oog houden.

Wie vandaag de dag succesvol en professioneel melk wil produceren, moet zich bewust zijn van alle bepalende factoren en deze onder controle hebben. Bij het plannen, uitvoeren en bewaken van de melkproductie en de reproductie, voeding en gezondheid van koeien moet u beschikken over gedetailleerde informatie die afkomstig is uit betrouwbare bronnen. Vervolgens kunt u deze gegevens analyseren en optimaal integreren in het systeem. Zo bent u in staat om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen.

Toegevoegde waarde door de tijd die u bespaart: veel taken in het veestapelmanagement kunnen betrouwbaar worden geautomatiseerd
De veestapelmanagementsoftware DairyPlan C21 is de flexibele oplossing die dankzij het modulaire ontwerp kan worden aangepast aan bedrijven van elke grootte, en aan specifieke eisen. Onderstaand een overzicht van de voordelen van DairyPlan C21:

  • Centraal veestapelmanagement met gegevens over alle dieren en productie. 
  • Managementfuncties voor melken, voortplanting, voeding en gezondheid van de dieren.
  • Omvangrijke en individuele evaluaties en analyses in de vorm van grafieken of tabellen.
  • Naadloze opname in op de klant afgestemde systemen voor berekening van de melkopbrengst.

 


De belangrijkste elementen voor effectief veestapelmanagement zijn een op de klant afgestemd melkmanagementsysteem, betrouwbare dierherkenning, automatisch voeren, selectie van dieren met AutoSelect en FeedSelect en automatische tochtigheiddetectie.

Het kernelement van het systeem is de veestapelmanagementsoftware DairyPlan C21: een gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te begrijpen programma voor veestapels van elke omvang. In één oogopslag krijgt u een volledig beeld van de opbrengst en het gedrag van elke koe. De software geeft bijzonderheden over de melkopbrengst, vruchtbaarheid, gezondheid en voeropname in uw veestapel.

Duidelijke evaluaties voor afzonderlijke dieren, groepen en kuddes vormen de basis voor prompte actie. De gezondheid van de dieren heeft hierbij altijd de prioriteit. Tussen topprestaties en slechte prestaties is DairyPlan C21 in staat om de weg te wijzen naar een optimale opbrengst samen met individuele dierverzorging, dankzij de talrijke bewakings- en alarmfuncties. 

DPVet als integrale component van DairyPlan C21
Een essentiële voorwaarde voor een succesvol melkveebedrijf is het vermogen om ziekten vroegtijdig op te sporen. Of het nu een kwestie is van het analyseren van afwijkende gegevens van dieren of het registreren en beheren van de benodigde behandeling, DPVet helpt u om overzicht te houden bij het herkennen van dieren en houdt tegelijkertijd een inventaris van medicijnen bij. Dit automatiseert de bewaking van de gezondheid van de koeien en de behandeling van ziekten. Bovendien biedt het u, als veehouder, de mogelijkheid om uw capaciteit effectief te benutten en plannen op te stellen voor andere processen en veestapelmanagement. 

Onderstaand een overzicht van de voordelen van DPVet:

  • Geïntegreerde detectie van de oorzaak waardoor zieke dieren behandeld moeten worden. 
  • Begin, uitvoering en controle van elke individuele behandeling.

Computergestuurd, geautomatiseerd veestapelmanagement met DPSingle
Elektronische dierherkenning is de eerste voorwaarde voor automatische registratie en verwerking van de gegevens van elk dier - en dus voor succesvol veestapelmanagement met DairyPlan C21. 

Via een virtuele gezondheidskaart helpt DPSingle bijvoorbeeld bij de automatische identificatie van vermoedelijke mastitis bij dieren met een lage melkopbrengst en hoge geleidbaarheid. U krijgt de fundamentele gegevens over de dieren en belangrijke informatie over de huidige lactatie voortdurend in één oogopslag en zelfs in grafische vorm.
 

Voerberekening - Automatisch voeren
Met de automatische voerberekening kan het krachtvoer voor koeien op basis van in DairyPlan opgeslagen gegevens, zoals lactatiedagen en melkrendement, berekend worden.
In de schematische voercurve zijn de verschillende ingavetabellen per voersoort in te stellen.
 

DPView: overzicht tijdens het melken
Met de DPView functie in het veemanagementprogramma DairyPlan C21 van GEA kunt u in één oogopslag door middel van het TouchScreen meerdere melkplaatsen in één overzicht oproepen. Een overzicht waarop tijdens het melken zowel melk-, koekalender- als veterinaire gegevens worden getoond. Naast het oproepen van gegevens kunnen met behulp van het TouchScreen diergegevens worden geactualiseerd of worden ingegeven. Met DPView coördineert u alle diergegevens vanaf één centraal punt: efficiënt werken.

 


DPVoice: spraakweergave
Nieuw in DairyPlan C21 versie 5.2 is de uitbreidingsmogelijkheid voor DPVoice. Dit betreft een aanvulling op DPView met gesproken tekst. Bekijk hieronder het artikel en video uit Melkvee Magazine van de eerste Nederlandstalige versie van DPVoice bij Mts. Wierda-Prins

 

De nieuwe DPVoice functie kan zeker interactief worden genoemd. Bij het betreden van de melkstal wordt na de dierherkenning de benodigde dierinformatie, bijvoorbeeld een veterinaire behandeling, via een gesproken tekst aan de melker kenbaar gemaakt, waarmee deze zijn diermanagement efficiënt kan uitvoeren. DPVoice in DairyPlan is zowel in het Nederlands als meerdere Europese talen leverbaar.

Diermanagement via DairyPlan vormt met controle op zowel voer, als melk (met hierin geleidbaarheid), de koekalender (met eventueel gebruik van activiteitsmeting Rescounter III) en veterinaire controle een compleet concept voor de melker en het dier.

Bron: Melkvee Magazine