Krachtvoerboxen: iedere koe zijn rantsoen

De krachtvoerboxen in de stal zorgen ervoor dat elke koe de juiste hoeveelheid van het juiste voer op het juiste tijdstip krijgt. Met het DairyManagement C21 programma kan de voergift worden verdeeld over een aantal in te stellen periodes per dag, om zo voor elke kudde optimaal te kunnen voeren. Deze manier van individuele krachtvoerverstrekking is zowel effectief als kostenbesparend.