Bos - Zuidbroek

5 box GEA Farm Technologies MIone melkrobot en CowView koesignalering.

GEA CowView  -  'Slim en snel uw vee managen' 
GEA Farm Technologies introduceert CowView, een innovatief en uniek product dat ondersteuning biedt aan veehouders op gebied  van vruchtbaarheid en gezondheidsmanagement. CowView is een monitoringsysteem dat het gedragspatroon van de koe analyseert waardoor tocht en ziekteverschijnselen in een zeer vroeg stadium ontdekt kunnen worden. 
Een uniek aspect van CowView is het lokaliseren van de koeien in de stal. Door middel van de zender die aan de halsband is gekoppeld en via verschillende vaste sensoren in de stal wordt de exacte positie van elke koe afzonderlijk iedere seconde naar een ontvanger gestuurd, zoals een pc, tablet of smartphone.


Vanaf nu is het mogelijk om overal, op ieder gewenst moment, een analyse van het gedrag van elke individuele koe te ontvangen. Voor deze analyse wordt het koegedrag nauwkeurig bestudeerd en wordt exact gemeten hoe lang de dieren in de box liggen, hoeveel ze  bewegen en hoelang ze aan het voerhek staan. Zo geeft CowView belangrijke informatie over de gezondheid en activiteit van de koe.  

Plaatsing eerste GEA 5 box MIone melkrobot

De plaatsing van de eerste GEA 5 box MIone melkrobot in Nederland bij de familie Bos in Zuidbroek was binnen drie uur een feit. Het vijftien meter lange gevaarte moest daarvoor wel via de voergang naar zijn bestemming.
De stal is aangepast naar een 2+3 stal voor de eerste 5 box MIone melkrobot van Nederland met volledig vrij koeverkeer. Uitgerust met het CowView systeem; een uniek monitoringsysteem dat het gedragspatroon van de koe analyseert. Uniek aspect is het lokaliseren van de koeien in de stal. Iedere seconde wordt de exacte positie van de koe naar de ontvanger gestuurd.

Bron: Veeteelt.nl

CowView GPS voor koeien

Het is een nieuwe ontwikkeling die wordt toegepast in de stal van maatschap Bos in Zuidbroek. Gecombineerd met een hypermoderne MIone melkrobot staat dit bedrijf wereldwijd bovenaan als het gaat om 'koemanagement'. Sinds juni 2014 draait bij Wim Bos in Zuidbroek de eerste 5 box MIone melkrobot van GEA Farm Technologies in Nederland. Bos vertelt over de ervaringen en legt uit hoe CowView werkt, een systeem waarmee een individuele koe via GPS in de stal opgespoord kan worden.

Bron: RTVNoord.nl

Bron: Veeteelt.nl

Artikel Boerderij

Van elke koe is exact bekend waar ze staat
Wim Bos weet met positiebepaling waar elke koe zich in de stal bevindt. Het systeem spoort ook afwijkend gedrag op. Dat wordt verder uitgewerkt.

Dankzij de positiebepaling kan Wim Bos gemakkelijk koeien opsporen in de stal. Dat was de belangrijkste reden dit systeem aan te schaffen.

Niet dat de koeien het zouden willen, maar verstoppen is er op het bedrijf van Wim Bos niet bij. De melkveehouder heeft zijn bedrijf sinds vorig jaar uitgerust met een systeem van fabrikant GEA voor positiebepaling in de stal. De koeien hebben daartoe een zender aan de halsband en er zijn 27 antennes in twee stallen geïnstalleerd. “Elke koe moet altijd door drie antennes worden gezien”, legt de melkveehouder in Zuidbroek (Gr.) uit. Op een app op de smartphone ziet Bos precies waar de koe zich bevindt.

Maximale automatisering
De aanschaf van dit systeem komt niet uit de lucht vallen. Bos en zijn ouders hadden enkele jaren geleden grote groeiambities en realiseerden die met maximale automatisering. Met succes: de huidige 240 koeien worden inclusief landwerk door de twee ondernemers verzorgd. Een flinke arbeidsbesparing is gerealiseerd door het plaatsen van vijf melkrobots.

Omvang niet ten koste van de resultaten
Bos besefte dat deze aantallen impact hebben op de arbeidsvraag, vooral om de omvang niet ten koste te laten gaan van de resultaten. “Grote groepen betekent veel tijd kwijt zijn aan het zoeken en vinden van koeien”, was de gedachte. Zodoende kwam een systeem in beeld om de koeien automatisch op te sporen. “De belangrijkste reden was locatiebepaling, maar ook de andere mogelijkheden spraken ons aan.” Zo kan het systeem uit loop , lig en vreetgedragafwijkingen van de koeien bepalen wat er aan de hand is, zoals tocht, slepende melkziekte of een andere aandoening.

Zien waar elke koe is
Het bedrijf van Bos is het tweede bedrijf in Nederland met deze techniek en het eerste dat het systeem commercieel kocht. Een aantal onderdelen van het sys​teem werkt goed, een aantal wordt verder ontwikkeld. Daarvoor doet GEA ook onderzoek op het bedrijf van Bos. Zo worden allerlei gegevens rondom gedrag en behandelingen vastgelegd en geanalyseerd bij de fabrikant en op universiteiten in Europa. “Positiebepaling werkt zeer goed en nauwkeurig”, aldus de melkveehouder. Via de app op de telefoon kan hij direct zien waar elke koe zich in de stal bevindt. Het is realtime, dus als een koe loopt, verschuift ook het bolletje op het scherm.

De tweede toepassing die goed werkt, is tochtdetectie. Op basis van het gedrag in de stal herkent het systeem patronen die duiden op (beginnende) tocht. Het is vergelijkbaar met activiteitenmeting via een zender in de halsband, aan de poot of in het oor. Ook over dit onderdeel van het systeem is Bos tevreden; het systeem ondersteunt de visuele waarneming en haalt de meeste koeien er wel uit.

Zoeken naar verbanden tussen gedrag en problemen
Minder ver ontwikkeld is de derde toepassing, namelijk het herkennen van afwijkend gedrag bij te weinig activiteit. Het systeem geeft wel aan wanneer een koe te weinig beweegt, maar de waarschijnlijke oorzaak is niet bekend. Momenteel werkt GEA aan het verder uitwerken van deze module. Dat doet GEA onder andere met de gegevens die Bos frequent naar het bedrijf stuurt. Als de melkveehouders een koe behandelen, leggen ze de oorzaak vast. Op basis van het gedrag de dagen ervoor zoekt GEA naar verbanden tussen gedrag en problemen.

Geen koe is gelijk
Ook komen regelmatig ontwikkelaars onderzoek of metingen doen voor meer inzicht in gedrag van koeien. Het klinkt eenvoudig, maar Bos beseft dat het niet gemakkelijk is om betrouwbare voorspellingen te maken. “Het lastige is dat geen koe gelijk is. Daar moet het systeem rekening mee houden. We zien wel dat GEA het serieus oppakt en dat er internationaal aan wordt gewerkt.” In de loop van 2016 moet dit deel van het systeem gereed zijn.

Goedkoper dan vergelijkbare systemen
Het is duidelijk dat de investering in deze verfijnde techniek niet goedkoop is. In totaal betaalde Bos eenmalig
€ 60.000 voor de antennes, zenders, computer en installatie. Daarnaast betaalt hij jaarlijks een bedrag van 7 cent per koe per dag. Dat is omgerekend ruim € 25 per koe per jaar. Bij gemiddeld 240 koeien betaalt hij nu dus jaarlijks € 6.000. Als het bedrijf groeit, zal dit bedrag verder toenemen. Een heel bedrag, maar volgens de agrarisch ondernemer goedkoper dan vergelijkbare systemen.

Lichte verbetering vruchtbaarheidsresultaten
Of deze kosten zich terugbetalen is moeilijk te voorspellen. Bos schat dat hij een uur per dag aan arbeid bespaart door het snel kunnen vinden van de koeien. Ook ziet hij een lichte verbetering van de vruchtbaarheidsresultaten; zo is de tussenkalftijd in een jaar tijd verlaagd van 400 naar 395 dagen. Als het systeem straks volledig werkt, kunnen de vruchtbaarheids- en gezondheidskenmerken mogelijk verder verbeteren.

Effect op het gedrag in de groep
Het systeem levert ook andere inzichten op. Zo hebben de ondernemers net een proef afgesloten met aantal keren aanschuiven van voer: drie of tien keer per dag. GEA onderzoekt het effect op het gedrag in de groep en de gevolgen voor de melkproductie. En er staan meer van dit soort praktijkproeven op het programma.

Momenteel voert Bos een proef uit met het aantal keren aanschuiven per dag. Het levert GEA meer kennis op over het gedrag van koeien.

Bron: Boerderij

Digitalisering zal agrarisch bedrijf veranderen

Het gebruik van ICT in de veehouderij neemt sterk toe. De digitalisering zal het agrarisch bedrijf sterk veranderen. Dit blijkt uit het rapport 'Digitalisering van dieren', dat door het Rathenau Instituut in Den Haag is gepubliceerd.

Melkveehouder Wim Bos uit Zuidbroek gebruikt de MIone 5 box melkrobot en CowView, een systeem waarmee een individuele koe via GPS in de stal opgespoord kan worden. Bos: 'Onze ervaring is dat je juist meer naar de koeien kijkt en je bewuster tussen de koeien beweegt dan ervoor.'

ICT-gebruik 
Bos is bereid nog verder te gaan met ICT. 'Deze discussie schuurt natuurlijk heel erg tegen de emotionele discussie van 'is de koe wel een productiedier' en 'de koe hoort in de wei'. Dat is de Ot en Sien gedachte van Marianne Thieme en andere politieke figuren. 

Maar als de koe gezond is en doet wat hij hoort te doen kun je met ICT heel ver gaan, en ook als de koe niet gezond is kom je daar veel sneller achter. Dus in het kader van dierenwelzijn is het beter.'

Rapport 
Met dit rapport wil het Rathenau Instituut een eerste aanzet leveren voor de maatschappelijke discussies die smart farming oproept. Het instituut gaat er verder onderzoek naar doen, als onderdeel van het thema Slimme samenleving uit het werkprogramma. 

Bron: Nieuwe Oogst