AutoSelect

Met AutoSelect stuurt u uw dieren in de juiste richting!

Een zorgvuldige dierbehandeling en diercontrole is de basis voor een gezonde en goed presterende veestapel. Met het selectiesysteem van GEA Farm Technologies vervalt het handmatig uitzoeken en omslachtig selecteren van uw vee! GEA Farm Technologies biedt verschillende systemen om individuele dieren of groepen efficiënt, snel en betrouwbaar automatisch te scheiden.

Hoe functioneert een effectief selectiesysteem zonder veel inspanning?

Ongeacht voor welk systeem u kiest, de selectiesystemen AutoSelect 3000/3000 SA en 5000 zorgen voor een besparing van uw waardevolle arbeidstijd. Gerangschikt vanuit de melkstal passeren de dieren één voor één het selectiesysteem. Na iedere melkbeurt worden de dieren betrouwbaar en snel van de kudde gescheiden. Het systeem functioneert d.m.v. elektronische dierherkenning, in verbinding met het DairyManagementSysteem 21 of als “Stand Alone” systeem.

AutoSelect 3000

undefined Bij AutoSelect 3000, geïntegreerd in het DairyManagementSysteem 21, worden de dieren altijd van een responder voorzien. De selectie wordt centraal via DairyPlan C21 aangestuurd. Op deze manier verloopt de selectie volautomatisch.

AutoSelect 5000

undefined AutoSelect 5000 maakt een veelvoud aan bedrijfsspecifieke selectiemogelijkheden voor groepen en individuele dieren in het DairyPlan C21 mogelijk (tot 5 selectiegroepen, max. 4 separatieruimtes).

FeedSelect

undefined Bij FeedSelect wordt de melkveestapel in prestatiegroepen ingedeeld en in de stal selectief gevoerd. Het hek opent alleen wanneer het dier wordt herkend en deze in DairyPlan C21 toegang tot FeedSelect heeft gekregen.