AutoSelect 5000

AutoSelect 5000 maakt een veelvoud aan bedrijfsspecifieke selectiemogelijkheden voor groepen en individuele dieren in het DairyManagementSysteem 21 mogelijk (tot 5 selectiegroepen, max. 4 separatieruimtes).

Door de vroegtijdige (vooraf ingestelde) eerste herkenning opent het selectiehek zich in de geplande richting.
Effect: de weg is vrij voor het te selecteren dier (ook bij veel wisselingen van selectierichtingen - groepsselectie).
Conclusie: lastig, handmatig selecteren vervalt ook bij groepsselectie.

Wanneer het eerste dier in het selectiehek staat, wordt ondertussen het volgende dier al herkend.
Effect: het toegangshek sluit na het eerste dier. De selectie is zo optimaal ingesteld.
Conclusie: selectiefouten worden vermeden - hogere arbeidsefficiëntie.

Wanneer de fotocellen signaleren dat het eerste dier het selectiesysteem heeft verlaten, opent het toegangshek zich voor het volgende dier.
Effect: het volgende dier wordt hiermee in de volgende groep ingedeeld.
Conclusie: vroegtijdige selectie - bijzonder.

Kenmerken AutoSelect 5000:

  • Betrouwbare volautomatische individuele selectie en groepsselectie.
  • Tot 5 selectiegroepen mogelijk, voor een gelijktijdig selecteren voor verschillende behandelingsdoelen.
  • Sturing via DairyPlan C21.
  • Vroegtijdige herkenning (voor het selectiehek).
  • Twee selectiepoorten na elkaar mogelijk.
  • Hoge selectiezekerheid.
  • Flexibel; geschikt voor verschillende typen stalbouw (oude gebouwen etc.).
  • TaxaTron - weeginstallatie integreerbaar.