Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd te Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u hier ook onze Privacyverklaring inzien. MCN respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In deze Privacyverklaring leest u hoe wij dit doen.

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden of deze Privacyverklaring?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

Zowel de METAALUNIEVOORWAARDEN als de Privacyverklaring kunt u via onderstaande links inzien.